Дистрибутор на високотехнологично медицинско оборудване, произведено в Европа.
Козметично оборудване - козметична апаратура.
Инфинита ЕООД е регистрирана съгласно Българския търговски закон и закона за Медицинските изделия. Фирмата бързо се налага като един от ценените професионални партньори в...
Всичко за всяка лаборатория. Произвежда и продава лабораторна, аналитична и измервателна апаратура. Предлага лабораторна стъклария, химикали и консумативи.
Производство и продажби на електронни глюкомери.
Доставка на специализирано оборудване от фирма Авто Инженеринг Холдинг Груп.
Фирмата педлага цялостни решения в областта на хроматографията, масспектрометрията, спектрални методи и клиничната лабораторна дейност.
Доставка на реактиви за клинична лаборатория.
Производство на оптични уреди за медицината, промишлеността, бита и лабораторна стъклария.
Лабораторно и технологично оборудване. Контролно-измервателна, лабораторна и аналитична апаратура.
Фирмата предлага консултации в областа на добива на благородни и редки метали.
Производител на лабораторно, стоматологично и медицинско оборудване.
Медицинска апаратура.
Медико-диагностична лаборатория.
Вносител и производител на лабораторна техника и принадлежности.
Търговия с химически реактиви, лабораторна стъклария и консумативи.
Медицинско обзавеждане и апаратура.
Лабораторна и аналитична апаратура за селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.
Частна фирма, занимаваща се с търговия с лабораторна стъклария и химикали и производство на лабораторни камини.
Фирмата предлага апаратура и тестове за диагностика.
Зъботехническо, стоматологично и лабораторно оборудване.
Търговия с лабораторна апаратура и реактиви.
Директен внос на лабораторна и промишлена апаратура.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив