Тя представлява голяма икономическа структура, в рамките на която функционират няколко десетки дружества от различни сфери на стопанската дейност.
МЗ Брезово АД е предприятие работещо в сферата на машиностроенето.
Производство на оборудване за месокомбинати.
Производство на: ръчно-подемни кари, високоповдигачи за европалети, товарни колички - транспалетни, платформени, гарови и др.
Производство на машини, съоръжения и оборудване.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив