1) Пре­на­ся­не­то на ори­ги­на­ли (щри­хо­ва ри­сун­ка, по­лу­то­но­во изоб­ра­же­ние) вър­ху ли­тог­раф­с­ки ка­мък или цин­ко­ви и алу­ми­ни­е­ви лис­та за ли­тог­раф­с­ки, цин­ког­раф­с­ки и др. по­вър­х­ни­нен пе­чат.

2) Вид по­вър­х­ни­нен пе­чат, при кой­то изоб­ра­же­ни­е­то от пе­чат­на­та фор­ма - ли­тог­раф­с­ки ка­мък, алу­ми­ни­е­ви или цин­ко­ви лис­та и др. се пре­на­ся не­пос­ред­с­т­ве­но вър­ху хар­тия. Ри­су­ва се вър­ху ка­мък или пре­нос­на хар­тия (кор­н­па­пир). Из­пол­з­ва­ни­те ли­тог­раф­с­ки туш, мо­лив, боя или тех­ни­ка ме­цо­тин­то об­ра­зу­ват вър­ху на­ри­су­ва­на­та по­вър­х­ност ад­сор­б­ци­о­нен слой, а ос­та­на­ли­те мес­та се об­ра­бот­ват за по­е­ма­не на вла­га и от­б­лъс­к­ва­не на пе­ча­тар­с­ко­то мас­ти­ло. Л. е от­к­ри­та от Ало­ис Зе­нен­фил­дер в Мюн­хен през 1896 и пре­диз­вик­ва ре­во­лю­ция в илюс­т­ри­ра­не­то на вес­т­ни­ци, спи­са­ния, ка­та­ло­зи. Въз­мож­ност­та чрез Л. да се пе­ча­тат го­ле­ми и цвет­ни фор­ма­ти (хро­мо­ли­тог­ра­фия) доп­ри­на­ся за въз­ник­ва­не­то и раз­ви­ти­е­то на съв­ре­мен­ния пла­кат. От на­ча­ло­то на ХХ век по­ра­ди слож­ност­та си и нис­ка­та про­и­з­во­ди­тел­ност Л. се за­мес­т­ва от оф­се­то­вия пе­чат.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
Томислав Дончев: Няма да ставам премиер „Няма да ставам министър-председател. България ще влезе в комбинация от зловещи кризи. Обществото ни е разделено“. Това каза в интервю за БГНЕС...