Връзки
Каталог на българските майстори.
Интернет базиран електронен каталог, предназначен да предоставя информация за счетоводни къщи.
Kонсултантски проекти. Разработване и внедряване на Системи за управление на качеството.
Портал на българките търговци и пълен каталог на тяхните продукти.
Kоличествен и качествен стоков контрол, експертизи, лабораторни анализи.
Консултантски услуги и обучение за внедряване на системи за управление.
Разработка и внедряване на системи за управление.
Консултантска организация в областта на качеството и околната среда.
Консултантска дейност по управление на качеството, управление на околната среда и др.
Внедряване и поддържка на сертифицирана Система за управление на качеството.
Разработва и внедрява софтуерни продукти за управление на качеството.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив