Търговия с лекарства. Аптека Запад - Денонощна аптека в Пловдив.
Стоматологичен кабинет.
Производител на твърди и течни лекарствени форми.
Производител на превързочни материали, лекарствени средства, дезинфектанти, хранителни добавки.
Производител и внедряване на биотехнологии за производство на пробиотици.
СБР НК ЕАД е търговско дружество първоприемник на санаторно-курортно управление към Министерство на здравеопазването.
Производител на фармацевтични продукти.
Производител на лекарства. Фармацевтична компания.
Търговия с машини и съоръжения за животновъдството. Производител на ваксини и лекарствени средства.
Стоматологични кабинети в Пловдив.
Медицински център.
Производител и търговия с лекарства.
Услуги в областта на фармацевтичния маркетинг. Регистрации на лекарствени средства.
Производител на химикали и реактиви за анализ и синтез.
Лазерни системи за козметика, медицина и индустрия.
Търговия с оптични детайли - лещи, призми, галванични покрития, лазерни и оптикоелектронни уреди и системи, лазерна обработка на метали.
Вземане, изследване, съхраняване и преработване на клетки, тъкани и органи с медицински цели.
Дистрибутор на инвалидни колички и столове, антидекубитални възглавници и дюшеци.
Внос и дистрибуция на медицински изделия, лабораторни реактиви и консумативи.
Продажба и дистрибуция на лабораторна апаратура, реактиви и комплекти инструменти за целите на медицината, ветеринарната медицина, фармацевтиката и др.
Търговия с помощни средства за инвалиди, мед. оборудване и консумативи.
Разработка, производство, инженеринг и сервиз на телекомуникационно оборудване. Резервно електро захранване. Стоматологичен кабинет.
Специалист по детски болести. Лекарски кабинет.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив