Връзки
Организира международните усилия в борбата с глада. Функционира в развиващи се и в развити страни.
Най-голямата хуманитарна агенция на света.
Целта на СЗО е хората по света да имат възможно най-добро здраве. Част от системата на ООН.
Най-големият източник в света за финансиране на програми за населението и репродуктивното му здраве.
Бори се с бедността чрез стимулиране на устойчивото индустриално развитие.
Единствената глобална организация, която определя правилата за търговия между държавите.
Спомага за разработването на модерни пощенски услуги по целия свят. Част от системата на ООН.
Страница на Службата при Върховния комисар на ООН по бежанците.
Насърчава общуването между народите по света, основано на уважение към всяка цивилизация и култура.
Насърчава международното сътрудничество за опазване на околната среда.
Работи за демократично управление, намаляване на бедността, предотвратяване на кризи.
Работи за приобщаването на развиващите се страни към световната икономика.
Основен защитник на правата на децата в 158 държави и области по света.
Организира и подпомага дейности и проекти за икономическото развитие на региона.
Поощрява икономическото и социалното развитие чрез регионално сътрудничество и интеграция.
Активизира икономическите връзки в региона, стимулира социалното развитие.
Подпомага регионалната интеграция и икономическото развитие на континента.
Част от СБ. Предоставя на най-бедните страни безлихвени заеми и някои грантове.
Част от СБ. Източник за финансиране на частни проекти в развиващите се страни.
Част от СБ. Глобален гарант за инвеститорите и съветник на държавите по чуждестранните инвестиции.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив