Връзки
Част от СБ. Помага при разрешаване на спорове между правителствата и чуждестранните инвеститори.
Предоставя заеми, съвети, техническа помощ и ноу-хау на слабо развити и развиващи се страни.
Информационен портал на универсалната организация.
Изработва подробни странови и секторни статистически и икономически анализи.
Подробна информация за организацията.
Обединява законодатели от страните-членки и от асоциираните страни-членки на НАТО.
Информационен портал на Европейски съюз.
Подпомага икономическото развитие и интеграцията на страните от Черноморския регион.
ЕБВР е най-големият инвеститор в региона от централна Европа до централна Азия.
Предоставя финансова помощ на страните с цел подпомагане на платежните им баланси.
Форум за сътрудничество между централните банки. Подпомага процеса на вземане на решения.
ЕАОС подпомага устойчивото развитие и действията по опазване на околната среда.
Основната й цел е да насърчава икономическото сътрудничество между своите страни-членки.
Организация за сигурност с 55 страни-членки от Европа, Централна Азия и Северна Америка.
Обединение на 42 неправителствени организации за опазване на човешките права.
Подпомага икономическите реформи в развиващите се страни и в страните в преход.
Фондация за изграждане на демокрация в Централна и Югоизточна Европа и ОНД.
Поощрява професионалното развитие и реформите в публичната администрация на местно ниво.
Рамково споразумение, имащо за цел постигане на стабилност и икономически растеж в Югоизточна Европа.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив