Връзки
Международен детски фестивал Банско.
Проект по програма ФАР BG 0204.02
Студентски бригади, стажове и програми в чужбина.
Международен музикален фестивал.
Агенция за младежки и студентски и младежки пътувания.
Международни младежки ваканции. Училище.
Международна платформа за размен на студенти.
Световна програма за практическо обучение на ученици от начални и средни училища.
Международни студентски и младежки програми.
Международен езиков лагер, международни проекти на фондация Английски клуб.
Център за югоизточно европейски науки.
Българо-Румънски Интеруниверситетски Европа Център. Магистърска програма.
Програма на ООН за развитие (ПРООН, България.
Обучение в чужбина.
Международна програма.
Програми за студентски и младежки бригади.
Студентски и младежки работни и обменни програми в чужбина.
Стипендии, университети, колежи, Кембридж сертификати, есета за кандидатстване.
Акредитиран Учебен Център - член на Оптима-българската асоциация за качествени езикови услуги. Предлага обучение по английски език за деца и възрастни, съвременна методика на обучение, предразполагаща учебна среда, удобно местоположение, атрактивни цени.
Студентски програми за работа и развлечение в САЩ и Великобритания.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив