Връзки
Предлага разнообразни програми за пътуване и работа в чужбина.
Програма за свободното време, младежката мобилност и неформалното образование.
Следване в Германия с немски или английски език - информация и организация.
Програма на ЕО за развитие на образованието.
Международни програми за обмен на студенти.
Мрежа за сътрудничество в областта на образованието на страните от Югоизточна Европа.
Бързо и задълбочено въведение в информационните технологии - курсов модул.
Обучение в Малта.
Провеждане на специализирано обучение на кадри от банковата и финансовата сфера.
12 години ЧЕГ “Проф. Иван Апостолов” с профили: ПРАВО, МЕНИДЖМЪНТ, ХУМАНИТАРЕН, ТЕХНОЛОГИЧЕН (ИНФОРМАЦИOННИ ТЕХНОЛОГИИ).
Подкрепя образователното и техническото сътрудничество между Великобритания и България.
Младежки и студентски център за работа и обучение в цял свят.
Неправителствена организация, работеща в областта на образованието.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив