Връзки
САТО е фирма за рециклиране на тонер касети, продажба на съвместими такива, сервиз на принтери и МФУ и продажба на офис консумативи
РАПИВ - Високотехнологичен бизнес инкубатор - Варна.
Организация на Българските Студенти в Австрия.
Институтът на вътрешните одитори в България.
Научноизследователския институт по управление на регионални проекти.
Международен институт търсещ практически решения за опазване на околната среда.
Астрономическа обсерватория и планетариум в Димитровград.
Научно-изследователски институт по двигатели с вътрешно горене и автомобили.
Връзка на научно-изследователската дейност на университетите с проблемите на практиката.
Институт към Българска академия на науките.
Психологически център за развитие на човешкия потенциал.
Централна лаборатория по обща екология.
Изследване на Черно море, с цел ефективно използване ресурсите му.
Център по компетентност в областта на растителните биотехнологии.
Младежка неправителствена организация. Програми в областта на образованието, науката и културата.
Научно изследователски химико-фармацевтичен институт.
Подготовка и обучение на съветници, местни власти и млади политици.
Научни изследвания, информация и обучение за модернизиране системата на висшето образование.
Специализирана е в областта на обучението и прилагането в БАН на информационни технологии.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив