Площ­та на от­пе­ча­та­на­та вър­ху с. на­бор фор­ма, из­ме­ре­на в ци­це­ри. Ши­ро­чи­на­та на Н.п. е рав­на на дъл­жи­на­та на на­бор­ния ред, а ви­со­чи­на­та ос­вен ре­до­ве­те включ­ва и меж­ду­ре­до­во­то прос­т­ран­с­т­во. Си­мет­рич­но­то или аси­мет­рич­но­то раз­по­ла­га­не на Н.п. в с. и съ­о­т­но­ше­ни­е­то меж­ду не­го и "въз­ду­ха" на бя­ло­то по­ле за­ви­сят от пред­наз­на­че­ни­е­то на из­да­ни­е­то, от худ. изис­к­ва­ния, пре­дя­ве­ни към офор­ми­те­ля, от пра­ви­ла­та на че­те­не (хи­ги­е­на на око­то) и от съ­о­б­ра­же­ни­я­та за ико­но­мич­ност.

Раз­ме­ри­те на Н.п. в ре­ди­ца дър­жа­ви се рег­ла­мен­ти­рат със стан­дар­ти - в РБ с БДС 3538/75. Фор­ма­тът на Н.п. се оз­на­ча­ва с две съ­е­ди­не­ни чрез знак за ум­но­же­ние из­ме­ре­ния, из­ра­зе­ни в ци­це­ри, ка­то пър­ви­ят знак (гру­па зна­ци) из­ра­зя­ва ши­ро­чи­на­та, а вто­ри­ят - ви­со­чи­на­та на Н.п., напр.: за ед­но­ко­ло­нен на­бор - 24 х 40; за дву­ко­ло­нен на­бор - (13 + 1 + 13)х 40, къ­де­то оз­на­че­ни­е­то в ско­би­те по­каз­ва ши­ро­чи­на­та на две­те ко­ло­ни и на бя­ло­то по­ле меж­ду тях; за три­ко­ло­нен на­бор - (13+1+13+1+13) х 40 и т.н.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
СИНХРОН-С ООД Пълен инженеринг на системи за пожарна безопасност и системи за сигурност
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Резултати | Архив
Банките няма да увеличават лихвите за закъсали клиенти Eвропейската централна банка въвeждa пpaвилa cpeщy cвpъxзaдлъжнялocттa нa ĸлиeнтитe. Toвa cмятa Лeвoн Xaмпapцyмян, ĸoйтo ĸoмeнтиpa пpeд Hoвa тв...