1) Ме­тод за пра­во­мер­но из­пол­з­ва­не на рекл. сред­с­т­ва и рек­ла­мо­но­си­те­ли за пос­ти­га­не на мак­си­мал­но ко­ли­чес­т­во рекл. кон­с­тан­ти, мак­си­ма­лен об­х­ват и мак­си­мал­но въз­дейс­т­вие вър­ху ауди­то­ри­я­та за кра­тък пе­ри­од. На­ри­ча се и на­си­ща­ща рек­ла­ма (saturation advertising).

2) Сте­пен на на­си­ща­не.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
СИНХРОН-С ООД Пълен инженеринг на системи за пожарна безопасност и системи за сигурност
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив
Борисов за хакера, ударил НАП: Такива вълшебници трябва да работят за държавата Имаме уникални мозъци и вълшебници в IT сектора. Хакването на системата на НАП от 20-годишен хакер показва, че образованието става все...