В момента в сдружението членуват над 500 фирми от цялата страна, опериращи в различни сектори на икономиката, в областта на производството, търговията и услугите. Повечето от...
Фондация Брадърхуд Черити Груп - България е независим международен ресурсен център, подкрепящ хората в неравностойно положение, сираци, домове за деца и възрастни хора.
Будистка общност в България.
Бармп е водеща организация в областта на управленското обучение и развитие в българия.
Фондация SOS предприемачи е неправителствена, нерелигиозна и неполитическа организация с нестопанска цел, регистрирана по закона за юридическите лица с нестопанска цел.
Неправителствена организация.
Oрганизира, финансира и подпомага проекти за развитието и повишаване ефективността на обучение на кадри в автомобилния транспорт.
Организация с нестопанска цел.
Основната задача на камарата е да защитава интересите на своите членове - фирми от София.
Тракийскo дружество "Одринска Епопея" е независима, демократична, надпартийна, доброволна, обществено-патриотична организационна структура, част от Съюза на тракийските дружества...
Cдружение с нестопанска цел.
Преподаване на английски език. Обучение и образование.
Неправителствена организация.
Асоциация защитава правата на застрахованите и пострадалите при катастрофи.
Неправителствена организация.
Неправителствена организация.
Повишаване качеството на знанията, научните изследвания, професионалните умения и грижите за репродуктивното здраве в България.
Неправителствена организация.
Услуги в областта на земеделието. Неправителствена организация.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив