Захарта на дребно поскъпнала с 13% от април до септември

30.09.2011 | 15:20
по статията работи: Петър Чернев
През изминалата седмица е отчетено незначително повишение на средните цени на замразено и охладено пиле
Захарта на дребно поскъпнала с 13% от април до септември

Днес Министерството на земеделието и храните представи поредния си седмичен анализ на цените на захарта, брашното, олиото, яйцата, пилешкото и агнешкото месо. В него също така са налични данни и за промените през целия месец септември, както и сравнение на цените на някои продукти в сравнение с месец април.


Захар

През последната седмица между 21 и 28 септември средните цени на бялата кристална захар за страната остават без значителна промяна.

Цената средно за страната е 2,26 лв./кг, като се отчита леко понижение спрямо предходната седмица с 0,9%. По области захарта се предлага в ценовия диапазон от 2,14 лв./кг до 2,42 лв./кг, като най-ниски стойности са отчетени в Добрич и Ямбол, а най-високи в Монтана.

В почти всички областните центрове при търговията със захар на борсите в страната се регистрира понижение на ценовите равнища - в рамките от -0,4% (Монтана, Разград, Сливен и София) до -2,4% (Враца). Леко увеличение на ценовите стойности се наблюдава единствено в Ловеч - с 0,4%.

Ситуацията на пазара със захар на дребно остава също без сериозна промяна. Тук най-голямо поевтиняване при големите търговски обекти се наблюдава в Монтана - 4.1 на сто (0.10 лв.), Добрич - 2.6 на сто (0.06 лв.) и Враца - 2% (0.05 лв.). В същото време най-значително поскъпване се наблюдава в София - 1.8 на сто (0.04 лв.).

През едномесечния период на наблюдение -31 август - 28 септември, цените на едро на бялата кристална захар отбелязват незначително понижение спрямо предходния месец -  0,7%. Отчетените изменения по области са в диапазона от -5,2% (Пловдив) до +3,8% (Бургас).

При търговията на дребно се наблюдава по-скоро стабилизиране на средната цена за страната. През едномесечния период ценови изменения са отчетени в малка част от областите, като те са незначителни - от -2,7 (Добрич) до +3% (Пловдив).

В сравнение с първата седмица на м. април 2011 г. (началото на периода за наблюдение на пазара), средната цена на едро на бялата захар отбелязва повишение с 6,9%, а на дребно - с 12,9%. По-значителни изменения на ценовите равнища на пазарите на едро се регистрират в областите Ловеч и Русе - повишение с 13,2% и 12,5%. Понижение на стойностите при търговията на едро се отчита единствено в област Бургас - с 1,8%.

Брашно тип "500"

През анализирания период продължава тенденцията на слабо понижение на цените на едро на брашно тип „500". При средните цени на дребно също се наблюдава леко понижение спрямо предходната седмица, но при по-чувствителна динамика по области.

Средната цена на едро за периода 21-28 септември е 0,90 лв./кг, като спрямо предходната седмица се регистрира понижение с 0,01 лв./кг или с 1,1%.

По области предлагането е отново в широкия ценови диапазон от 0,66 лв./кг (Враца и Плевен) до 1,02 лв./кг (Силистра). В по-голямата част от областните центрове се наблюдава леко понижение на цените - от 1,1% до 2,3%. Незначително увеличение на цените се отчита в пет от областите - от 1,1% до 2,1%.

При цените на дребно най-значително намаление се отчита в големите търговски вериги в Монтана - 11.4 на сто (0.13 лв.), следвани от Кюстендил и Благоевград - 4% (0.10 лв.), и Враца - 6.7% (0.07 лв.). Във Варна в същото време се отчита най-значително поскъпване - 5.7% (0.05 лв.).

През едномесечния период на наблюдение средната цена на едро бележи понижение с 0,03 лв./кг или с 3,3% спрямо предходния месец. Това става ясно от представените днес данни от Министерството на земеделието и храните.

Средните цени на дребно на брашното, както в големите вериги магазини, така и в малките търговски обекти също следват низходящо движение, съответно с 0,03 лв./кг (2,8%) и с 0,01 лв./кг (0,9%).

Яйца

През анализирания период средните цени на едро и дребно на яйцата се движат около нивата от предходната седмица. Средната цена за страната на едро на яйца - размер М (цени на едро за размер L през периода не са наблюдавани) е без промяна спрямо миналата седмица - 0,17 лв./бр.

Диапазонът, в който се движат цените по области, е от 0,16 лв./бр. до 0,19 лв./бр. Понижение на цените с по 0,01 лв./бр. се наблюдава в три от областите - Благоевград, Бургас и Варна. На по-високи цени тази седмица яйцата се предлагат на борсите в пет области, като повишението е в рамките от 0,01 лв./бр. до 0,02 лв./бр.

През едномесечния период на наблюдение цените на едро на яйца размер М остават стабилни. Средните цени на дребно на яйцата (размери M и L) в магазинната мрежа също остават без съществена промяна. Единствено средната за страната цена на яйца - размер М, предлагани в другите търговски обекти (ДТО) бележи леко повишение (с 0,01 лв./бр.) спрямо началото на м. септември.

При цените на едро най-значително поскъпване се наблюдава в Ямбол - 12.5%, Плевен - 6.3%, Враца и Ловеч - 5.9%. Във финансово измерени това означава поскъпване в диапазона в размера на 0.02 лв.

Пилешко месо

През изминалата седмица е отчетено незначително повишение на средните цени на замразено и охладено пиле за страната както на борсите, така и в големите търговски обекти (в диапазона от 0,01 лв./кг до 0,02 лв./кг). В малките търговски обекти цените се запазват непроменени спрямо предходната седмица.

Пиле-замразено

Средната цена на замразеното пиле на стоковите борси за изследвания период е 3,79 лв./кг, като е отчетено незначително повишение с 0,02 лв./кг (или с 0,5%) в сравнение с предходния период. по области, цените на едро на замразеното пилешко месо са в диапазона от 3,00 лв./кг (Монтана) до 4,40 лв./кг (Варна). В по-голямата част от областите цените на едро на замразеното пилешко месо нарастват, като най-съществено е увеличението в Монтана - с 0,10 лв./кг или с 3,4% (където за поредна седмица цените са най-ниски). В шест области се наблюдава намаление на борсовите цени в рамките от 0,3% до 2,5%, като най-голямо то е в Добрич. Само в Благоевград, Русе и Стара Загора цените на едро се запазват без промяна спрямо предходната седмица.

Пиле - прясно, охладено

Охладеното пиле на борсите се търгува на цени в диапазона от 3,80 лв./кг (Търговище) до 4,60 лв./кг (Ловеч и Плевен). Спрямо предходния период средната цена на едро за страната отбелязва несъществено нарастване (с 0,01 лв./кг или с 0,02%), до 4,35 лв./кг. В по-голяма част от областите цените остават непроменени. В седем области са отчетени колебания и в двете посоки. Нарастване на цената на едро се наблюдава в четири области, като най-голямо то е в Ловеч (с 0,10 лв./кг или 2,2%). Най-съществен спад на борсовите цени е регистриран в Добрич - с 0,20 лв./кг или 4,4%.

През периода 31 август - 28 септември 2011 г. средните цени на едро на замразеното пилешко месо за страната остават сравнително стабилни, с незначителни колебания през четирите седмици на месеца. Средната цена на борсите от началото на периода нараства незначително (с 0,04 лв./кг или с 1%) до 3,79 лв./кг. Въпреки това, в големите търговски вериги средната цена бележи слабо понижение (с 0,01 лв./кг), а в останалата магазинна мрежа остава без промяна.

Лекото намаление на средната цена за страната на едро на прясно, охладено пилешко месо (с 0,02 лв./кг) не се отрази на средномесечните цени в магазинната мрежа. В големите супермаркети средната цена бележи слабо повишение (с 0,02 лв./кг), докато тази в малките търговски обекти остава непроменена.

Агнешко месо

През анализирания период при предлагането на пазара на агнешко месо се наблюдават незначителни ценови изменения спрямо предходната седмица, като в по-голяма част от областите на страната цените както на едро, така и на дребно се запазват непроменени.

Цяло агне

За последната цяла седмица на септември средната цена на едро на цяло агне за страната е 12,03 лв./кг, което представлява слабо нараства в сравнение с предходната седмица (с 0,07 лв./кг или 0,58%). Това е поради регистрираното повишение на цените в Шумен - с 0,10 лв./кг или 1,1%, докато в повечето областни центрове ценовите стойности остават без изменение. Въпреки отчетеното нарастване на средната цена спрямо предходната седмица, в Шумен предлагането на едро е отново на най-ниска цена - 10,33 лв./кг, а във Варна - на най-висока - 13,80 лв./кг.

И през тази седмица изменението на цените на едро не дава отражение върху цените на дребно, които запазват нивата си от предходния период както в големите търговски вериги (ГТВ), така и в другите търговски обекти (ДТО).

в ГТВ цялото агне се продава в ценовия диапазон от 13,25 лв./кг до 13,89 лв./кг, а средната цена на цяло агне за страната остава 13,41 лв./кг.

Цените на агнешкото месо в ДТО се запазват отново най-ниски в Смолян (12,80 лв./кг), а най-високи в Пазарджик (13,70 лв./кг). Средно за страната цената е отново 13,19 лв./кг. Средната цена за страната на дребно на цяло агне в малките магазини продължава да е с 0,22 лв./кг (или с 1,6%) по-ниска от тази в големите вериги.

Агнешки бут

През анализирания период в повечето областни центрове не е отчетено изменение на цените на едро на агнешкия бут. По области предлагането на едро на агнешкия бут е в диапазона от 11,50 лв./кг (Кърджали) до 14,00 лв./кг (Велико Търново и Ловеч). В сравнение с предходната седмица, повишение на ценовите стойности се наблюдава само в три области - в Стара Загора, Хасково (с 0,50 лв./кг) и в Кърджали (с 0,25 лв./кг). Това е причина и за слабото нарастване на средната цена на едро на агнешкия бут за страната (с 0,12 лв./кг или 0,9%) до 13,24 лв./кг.

По области цените в ГТВ остават без промяна спрямо предходната седмица. И през тази седмица в ГТВ агнешкият бут се продава най-скъпо в Пазарджик - 14,25 лв./кг, а най-евтино в Шумен - 10,60 лв./кг.

Единствено в ДТО във Варна се наблюдава поскъпване на този вид разфасовка спрямо предходната седмица (с 0,45 лв./кг или с 3,7%), което води до незначително нарастване на средната цена на едро на агнешкия бут за страната (с 0,04 лв./кг или 0,3%) до 13,59 лв./кг. Предлагането в ДТО отново е в доста широк ценови диапазон от 12,25 лв./кг до 14,64 лв./кг.

Средно за страната, за периода цената на агнешкия бут в малките магазини е с 0,86 лв./кг или 6,7% по-висока от тази в големите супермаркети.

Агнешка плешка

През анализирания период цените на едро на агнешката плешка отново са най-високи в складовете в Ловеч (13,40 лв./кг), а най-ниски в Кърджали (11,50 лв./кг). В резултат на регистрираното повишение на цените в три области (Стара Загора, Хасково - с 0,50 лв./кг и Кърджали - с 0,25 лв./кг), средната цена за страната нараства спрямо предходния период с 0,12 лв./кг, достигайки 12,89 лв./кг.

В ГТВ агнешката плешка продължава да се предлага на дребно най-евтино в Шумен (10,60 лв./кг), а най-скъпо в Пловдив (14,08 лв./кг). В магазините от големите търговски на повечето областни центрове, където е налично предлагане на този вид разфасовка, цените остават непроменени. В сравнение с предходния период, само в големите търговски вериги във Варна е отчетено понижение на цената с 0,15 лв./кг или с 1,2%, поради което и средната цена за страната на дребно в ГТВ бележи незначителен спад (с 0,01 лв./кг или с 0,1%).

Предлагането в малките магазини се движи в ценовия диапазон от 12,25 лв./кг (Кърджали) до 14,40 лв./кг (Пловдив). Отново единствено във Варна цената на дребно на агнешката плешка бележи изменение в сравнение с предходната седмица. За разлика от понижението на цените на този вид разфасовка в ГТВ, в ДТО цената на дребно на агнешката плешка бележи нарастване с 0,45 лв./кг или 3,7%.

Средно за страната цената в супермаркетите е по-ниска от тази в малките магазини с 0,47 лв./кг. С най-голяма разлика в цените в магазинната мрежа са Варна и Пазарджик.

За едномесечния период на наблюдение (31 август - 28 септември) не се наблюдават значителни изменения на цените на агнешкото месо и в повечето области цените както на едро, така и на дребно се запазват непроменени.

Средно за страната е отчетено слабо намаление на цените на едро на цяло агне с 0,23 лв./кг или с 1,9%. Това не дава отражение върху предлагането в магазинната мрежа и цените на дребно остават без промяна.

Средната цена на едро на агнешкият бут за периода бележи намаление с 0,12 лв./кг. В ГТВ агнешкият бут поевтинява с 0,02 лв.кг/, докато в ДТО е отчетено поскъпване с 0,47 лв./кг. Средната цен на агнешката плешка бележи повишение както на едро (с 0,12 лв./кг, така и на дребно (в ГТВ с 0,11 лв./кг, а в ДТО по-съществено -с 0,42 лв./кг).

Олио

През последната седмица не са регистрирани значителни изменения на цените на рафинираното слънчогледово олио. При търговията на едро и на дребно в големите търговски вериги (ГТВ) е налице леко понижение на стойностите, докато в другите търговски обекти (ДТО) цените на олиото остават непроменени.

Средно за страната слънчогледовото олио се търгува на едро за 2,64 лв./литър, с 0,01 лв./литър по-малко в сравнение с предходната седмица.

Цените на едро по области са в диапазона от 2,50 лв./литър до 2,90 лв./литър, съответно във Велико Търново и Русе. В преобладаващата част от областните центрове се регистрира понижение на цените - от 0,7% (Пловдив, Разград и Хасково) до 2,7% (Велико Търново). Увеличение на ценовите равнища се наблюдава в седем области, най-значително във Варна - с 1,5%.

При търговията на дребно средните цени за страната на слънчогледовото олио в големите търговски вериги регистрират леко понижение - с близо 1%. В големите супермаркети в страната олиото се предлага на цени от 2,70 лв./литър (Добрич и Шумен) до 3,42 лв./литър (София). Намаление на цените е регистрирано в шест от областните центрове, като най-съществено то е в Стара Загора - с 10,8%. Поскъпване на олиото се наблюдава в областите Добрич и София, съответно с 0,4% и 4,4%.

В малките магазини средната цена за страната на слънчогледово олио остава непроменена спрямо предходната седмица - 3,07 лв./литър. Олиото се предлага по области в широкия ценови диапазон от 2,48 лв./литър (Велико Търново) до 3,38 лв./литър (Перник). Понижение на цените в ДТО се регистрира в шест области (Варна, Добрич, Перник, Силистра, Хасково и Шумен), като най-значително то е в Хасково - с 9,7%. Увеличение на ценовите равнища при търговията с олио в малките магазини се наблюдава в три от областните центрове, като сериозен ръст на стойности се отчита в Ловеч - с 20,2% или 0,50 лв./литър.

Средно за страната, цените на рафинираното олио в големите супермаркети са по-ниски от тези в останалата магазинна мрежа - с 0,08 лв./литър. Прави впечатление, че в седем области цените на олиото в ДТО са по-ниски от тези в ГТО, като най-съществена е разликата във Велико Търново (0,52 лв./литър).

Най-голям марж между цената на едро и цената на дребно в големите супермаркети е регистриран в София (0,78 лв./литър), а в ДТО - във Враца (0,69 лв./литър).

През едномесечния период на наблюдение на пазара на храни (м. септември 2011 г.) средната цена на едро за страната на слънчогледово олио бележи леко понижение - с 1,4%. По области, измененията през м. септември са в границите от -7,7% (Велико Търново) до +4,3% (Русе).

Следвайки темпа на движение при цените на едро, през м. септември цените на дребно на олиото също отбелязват незначително намаление - средно с 1,3%. По-значителни изменения се наблюдават в областите Хасково (-10,5%) и София (+2,5%).

От началото на мониторинга на цените на хранителни продукти (6 април 2011 г.), средно за страната цената на едро на рафинираното слънчогледово олио бележи намаление с 5,1%. При търговията на дребно също се отчита понижение на ценовите стойности, като средно за страната, цените на олиото в магазинната мрежа са се понижили с 8,6%.

Оцени статията:
0/0
Коментирай
Моля, пишете на кирилица! Коментари, написани на латиница, ще бъдат изтривани.
Предложи
корпоративна публикация
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Най-старата коневъдна ферма в света
  • Зимна приказка
  • Женевски конвенции
Събеседване: - Защо искате да работите при нас? - Аз съм счетоводител, с 20 години стаж, както и голям опит! - Колко преви 2+2? - А колко трябва да прави? - Кога ви е удобно да започнете?
На този ден 26.09   1371 г. – В Битката при Черномен армията на османския султан Мурад I разгромява обединените сили на сърби и българи. 1580 г. – Сър Франсис Дрейк и неговата...