Наредба № 4 от 30 март 2004 г. за видовете професии или дейности, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на...

МТСП

Държавен вестник брой: 40

Година: 2004

Орган на издаване: МТСП

Дата на обнародване: 15.05.2004

Наредба № 4 от 30 март 2004 г. за видовете професии или дейности, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за защита срещу дискриминацията

Чл. 1. С тази наредба се определят видовете професии или дейности, при които полът е съществено и определящо професионално изискване.

Чл. 2. Различното третиране на мъжете и жените не представлява дискриминация при изпълнението на професиите или дейностите, включени в приложения към наредбата списък.

Чл. 3. Списъкът по чл. 2 се привежда в съответствие с настъпилите изменения в условията на труда най-малко веднъж на три години.

Заключителни разпоредби

§ 1. Наредбата се издава на основание чл.7, ал. 2, т. 1 от Закона за защита срещу дискриминацията (ДВ, бр. 86 от 2003 г.).

§ 2. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник".

Приложение
към
чл. 2

Списък
на видовете професии или дейности, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване

I. Професии:
1. Актьори
2. Дансинг-партньори
3. Демонстратори
4. Манекени
5. Певци
6. Професионални спортисти
7. Танцьори
8. Теляци
9. Фотомодели

II. Дейности:
1. Позиране за рисунки, скулптури, фотографии или всяка друга дейност, свързана с позиране на модел за художествено произведение.
2. Извършване на претърсване или личен обиск.

Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив