Връзки
Информация за ученици, учители и други, които подкрепят природозащитното образование.
Онлайн борса за употребявани учебници и книги.
Портал с историческа информация.
Безплатна енциклопедия за древните цивилизации-история, култура, митология.
Информация за астрономическите обсерватории, планетариуми и клубове в България.
Астрономическа база данни.
Детски портал
Информация за състезанието.
Българската уеб страница на Ренесанса.
Електронно обучение за наркотиците.
Виртуалната библиотека.
Читалищна библеотека.
Лекции и схеми : синхронна, асинхронна, реактивна машина.
Изготвяне на курсови и дипломни работи.
Разработка на цялостни информационни системи в различни области на бизнеса.
Онлайн езикови тестове и тестове по PHP.
Конференция за интернет технологии.
Информация за играта петанка. Клуб.
Образователни ресурси. Софтуер, учебници, английски език.
Най-новите учебници за Тойфел, Сат.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив