Начало › За бизнеса › Обществени поръчки
Обществени поръчки
от 16.12.2013 до 07.01.2014
Извършване на конструктивно и енергийно обследване и съставяне на технически паспорти и сертификати за енергийна ефективност в съответствие с Наредба № 5 за технически паспорти...
от 16.12.2013 до 03.01.2014
Въвеждане на механизъм за мониторинг, контрол и оценка на прилагането на публичните политики на местно ниво и прилагане на високоефективен процес на стратегическо планиране на ...
от 26.11.2013 до 11.12.2013
Предмет на обществената поръчка - "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции" Кратко описание- Обществената поръчка обхваща дейности по доставка на хранителни...
от 12.11.2013 до 22.11.2013
Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства, копирни машини и осигуряване на извънгаранционна поддръжка, профилактика и ремонт на компютърна и друга офис...
от 21.10.2013 до 05.11.2013
Доставка на компютърна техника за Общностен център включваща: Мултимедиен проектор - 2 бр.; Лаптоп - 2 бр.; Компютърни конфигурации - 5 бр.; Мултифункционално...
от 07.10.2013 до 14.10.2013
Избор на изпълнител за строителство на обект Основен ремонт на поликлиника в УПИ І, кв. 45 в с.Ветрино. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   68000 лв. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:...
от 23.09.2013 до 07.10.2013
Доставка на електроматериали по Позиции: 1. Електроматериали ниско напрежение. 2. Електроматериали средно напрежение. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 30000 лв. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:...
от 10.09.2013 до 23.09.2013
Доставка и монтаж на 1 /един/ брой ехокардиограф, съгласно Техническото задание - Приложение № 1. Прогнозна стойност: 28 000 лв. Критерий за възлагане:  ...
от 05.07.2013 до 15.07.2013
Предметът на настоящата обществена поръчка обхваща извършване на конструктивно укрепване на физкултурен салон и столова на 41 ОУ "Св.Патриарх Евтимий", находящо се в...
от 05.07.2013 до 15.07.2013
Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия, реактиви и консумативи за нуждите на "Диагностично-консултативен център III-Плевен" - ЕООД за срок от една година, считано...
Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив