Начало › За бизнеса › Обществени поръчки
Обществени поръчки
от 14.10.2013 до 25.10.2013
Сключване на застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите” за автомобилите на НЗОК. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 9500 BGN КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Най-ниска...
Извършване на техническо обслужване, поддържане и ремонт на 1 брой товаро-пътнически асансьор „ТЕХНОС” 21ЕТ2044885 в "ЕВН България Топлофикация" ЕАД. КРИТЕРИЙ ЗА...
от 07.10.2013 до 15.10.2013
„Доставка на бариерни механизми /комплект апаратура/” Поръчката включва, доставка на бариерни механизми /БМ/, които са основна съставна част от електрическите и...
от 07.10.2013 до 14.10.2013
Избор на изпълнител за строителство на обект Основен ремонт на поликлиника в УПИ І, кв. 45 в с.Ветрино. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:   68000 лв. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:...
от 30.09.2013 до 08.10.2013
Обществената поръчка по чл. 14, ал. 5 т. 1 ЗОП представлява извършване на текущ ремонт по смисъла на чл. 151, ал. 1 т. 4 ЗУТ на помещения на първи етаж на сградата на БИМ в...
от 30.09.2013 до 07.10.2013 | Русгеоком БГ АД
Обработка на 2Д полеви сеизмични данни в обем от 226,8 линейни км., получени от сеизмични проучвания в блок "Добрич". Обработката трябва да позволи изучаването на структурното...
от 23.09.2013 до 04.10.2013 | Мини Марица - изток ЕАД
Информационна система за метеорологично наблюдение вкл. 5 броя измервателни точки (пунктове), съгласно техническа спецификация. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: Икономически най-изгодна...
от 23.09.2013 до 07.10.2013
Доставка на електроматериали по Позиции: 1. Електроматериали ниско напрежение. 2. Електроматериали средно напрежение. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 30000 лв. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ:...
от 10.09.2013 до 18.09.2013
Доставка на софтуерна система за нуждите на проект № BG051PO001-3.3.06-0032 „Обучение на докторанти иноватори, визионери, таргет – анализатори и реализатори –...
от 10.09.2013 до 23.09.2013
Доставка и монтаж на 1 /един/ брой ехокардиограф, съгласно Техническото задание - Приложение № 1. Прогнозна стойност: 28 000 лв. Критерий за възлагане:  ...
Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Резултати | Архив