Спе­ци­а­л­но офор­ме­на и из­ра­бо­те­на хар­тия, с ко­я­то се об­ви­ват ко­ри­ци­те на кни­ги, спра­воч­ни­ци и др. пе­чат­ни про­и­з­ве­де­ния. Пър­во­на­чал­но О. има са­мо пред­паз­на цел, пос­те­пен­но при­до­би­ва зна­че­ние ин­фор­ма­ци­он­но-рекл. й фун­к­ция: да ос­ве­до­мя­ва чи­та­те­ля за съ­дър­жа­ни­е­то и ав­то­ра на кни­га­та, за дру­ги твор­би от съ­щия ав­тор, от съ­ща­та по­ре­ди­ца или кни­го­и­з­да­тел­с­т­во; да от­ли­ча­ва кни­га­та по вит­ри­ни и раф­то­ве от книж­на­та про­дук­ция на дру­ги из­да­тел­с­т­ва; да пре­диз­вик­ва ин­те­рес и же­ла­ние за по­куп­ка у чи­та­те­ля. На­ред с ман­шет­ка­та, О. е важ­но сред­с­т­во за рек­ла­ма на кни­га­та.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив
Тръмп: Срещата на Г-7 вероятно ще се проведе след изборите в САЩ Американският президент Доналд Тръмп отложи за пореден път срещата на върха на Групата на седемте най-развити страни в света за след...