При­тур­ка или из­рез­ка, офор­ме­на ка­то по­щен­с­ка кар­тич­ка, по­ня­ко­га с пла­те­на по­щен­с­ка стой­ност за из­п­ра­ща­не до рек­ла­мо­да­те­ля. За да не се из­ряз­ва и пов­реж­да книж­но­то тя­ло, О.к. се от­пе­чат­ва вър­ху вло­жен кар­тон с текст от ед­на­та и ад­рес от др. стра­на. Най-чес­то се вмък­ва в спе­ци­а­ли­зи­ра­ни спи­са­ния, ка­та­ло­зи, ал­ма­на­си и др., тъй ка­то чи­та­те­ли­те им и без рекл. улов­ки (из­п­ра­ща­не на по­да­ръ­ци, мос­т­ри и др.) са за­и­н­те­ре­со­ва­ни от дей­ност­та на рек­ла­мо­да­те­ля и про­дук­ци­я­та му. О.к. се из­пол­з­ват и от из­да­те­ля за под­но­вя­ва­не на або­на­мен­та на из­да­ни­е­то. Еди­нич­на­та це­на на О.к. е по-ви­со­ка, от­кол­ко­то на об­рат­ния ку­пон.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Бул Одит ООД Дружество за счетоводни консултации и одит.
Резултати | Архив
Ердоган: Всяка атака срещу турски сондажен кораб ще струва скъпо на нападателя Всяко нападение срещу турски кораб, който се занимава с проучвания за петрол и природен газ в континенталния шелф на Турция в Източното...