Тър­гов­с­ка мар­ка, ко­я­то вслед­с­т­вие на дей­но при­със­т­вие на кон­к­ре­тен па­зар (в ед­на или ня­кол­ко стра­ни) чрез учас­тие в сто­ко­о­бо­ро­та, про­па­ган­д­но-рекл. кам­па­нии и др. се на­ла­га до­тол­ко­ва, че има раз­ли­чи­тел­на спо­соб­ност и без да бъ­де ре­гис­т­ри­ра­на. Об­що­и­з­вес­т­ност­та да­ва въз­мож­ност на мар­коп­ри­те­жа­те­ля да изис­к­ва ану­ли­ра­не­то на вся­ка тъж­дес­т­ве­на или сход­на с не­го­ва­та мар­ка, до­ри тя да е ре­гис­т­ри­ра­на (или да не до­пус­не ре­гис­т­ри­ра­не­то й, ако има пос­тъп­ки за то­ва). Те­зи пра­ва на мар­коп­ри­те­жа­те­ля по си­ла­та на чл. 6 bis от ПК ва­жат за всич­ки стра­ни-учас­т­нич­ки в кон­вен­ци­я­та. Въп­ро­сът да­ли ед­на търг. мар­ка е об­що­и­з­вес­т­на или не се ре­ша­ва от уч­реж­де­ни­е­то за ре­гис­т­ра­ция на мар­ки­те в стра­на­та, къ­де­то се по­я­вя­ват спо­ро­ве­те (в Бъл­га­рия - от ИИР).

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив
Томислав Дончев: Няма да ставам премиер „Няма да ставам министър-председател. България ще влезе в комбинация от зловещи кризи. Обществото ни е разделено“. Това каза в интервю за БГНЕС...