Многостранно споразумение, подписано през 1947 г. В него се включват почти всички държави, с из­ключение на СССР и Китай. Първоначално ГАТТ е трябвало да бъде орган, който е част от Междуна­родната търговска организация, и заедно с Меж­дународния валутен фонд (МВФ) и Световната банка да образува новата международна икономи­ческа система. Но понеже Международната тър­говска организация така и не се учредява, Гене­ралното споразумение за митата и търговията ос­тава да съществува като широк международен до­говор. Според Член 1 всяка страна, подписала споразумението, се задължава да предложи усло­вия на най-облагодетелствана държава в търгови­ята на останалите; Член 3 се обявява срещу диск­риминацията в търговията, като поставя изисква­нето страните, подписали договора, да налагат са­мо вътрешни данъци върху стоките на останалите партньори по договора; Членове 11 и 15 гласят, че количествени ограничения върху вноса са разре­шени, но след консултации с други страни и ако състоянието на платежния баланс ги налага. Пос­тепенно, след серия от преговори в рамките на ГАТТ се постига либерализиране на световната търговия. Повечето спорни въпроси между страните членки са разрешени, с изключение на проблема за субисдирането на селскостопанската продукция. Но може доста да се спори за това дали съзнателните експортни ограничения, които продължават да действат, и изкуственото разделяне на пазарите могат да осъществяват протекция в съвременния свят. За да се повиши ефективността от Споразу­мението, са предложени редовни срещи на минис­трите по търговията на страните членки, както и възлагането на секретариата на ГАТТ на контролни функции по постигнатите споразумения. В момен­та в ГАЛ членуват 107 страни, а други 28 са асо­циирани.

*През 1994 г. Световната търговска организация, наследничка на ГАТТ, бе създадена след успешното завършване на преговорите от Уругвайския кръг.

 

Английско-български учебен речник по икономика, Доналд Ръдърфорд, ИК Прозорец, 1997

 ECON.BG

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Резултати | Архив
Томислав Дончев: Няма да ставам премиер „Няма да ставам министър-председател. България ще влезе в комбинация от зловещи кризи. Обществото ни е разделено“. Това каза в интервю за БГНЕС...