ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 12 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г. (ДВ, БР. 24 ОТ 199

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 273 ОТ 12 ОКТОМВРИ 2015 Г. ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ТАРИФА № 12 ЗА ТАКСИТЕ, КОИТО СЕ СЪБИРАТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА ФИНАНСИТЕ ПО ЗАКОНА ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ТАКСИ, ОДОБРЕНА С ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 55 НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ ОТ 1993 Г. (ДВ, БР. 24 ОТ 1993 Г.)

Array
Обн. ДВ. бр. от 16 Октомври 2015г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. се отменя.
§ 2. В навсякъде думите "(лиценз)" и "годишна" се заличават.
§ 3. В , в ал. 1 и 2 думите "от местно производство и от внос" се заличават.
§ 4. се изменя така:
"Чл. 13. За издаване на лиценз за извършване на безмитна търговия в обекти по чл. 2, т. 1 и 3 от Закона за безмитната търговия се заплаща еднократна такса в размер 10 000 лв."
§ 5. се отменя.
§ 6. и се отменят.
Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив