Пе­чат­но рекл. из­да­ние на ма­лък фор­мат - 1/64 или 1/128 вър­ху 4 до 8, ряд­ко до 16 с. Обик­но­ве­но се връч­ва на ку­пу­ва­ча за­е­д­но с про­да­де­на­та сто­ка. Съ­дър­жа­ни­е­то му включ­ва съ­ве­ти и на­път­с­т­вия към най-ши­рок кръг пот­ре­би­те­ли. На П. тряб­ва яс­но да ли­чат фир­ме­но­то име и мар­ка, ако е не­о­б­хо­ди­мо - и ад­ре­си­те на ос­нов­ни­те ма­га­зи­ни, пун­к­то­ве за обс­луж­ва­не и поп­рав­ки (сер­ви­зи) или др. дей­нос­ти на про­и­з­во­ди­те­ля. Тек­с­тът с ин­фор­ма­ци­он­на на­со­че­ност тряб­ва да е кра­тък и ясен, за да се за­пом­ня лес­но. Обик­но­ве­но П. се пос­та­вят в опа­ков­ки­те още в пред­п­ри­я­ти­е­то-про­и­з­во­ди­тел.

Реклама и насърчаване на продажбите; проф. Доганов, доц. Дуранкев; С-я; 1995

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Holiday Inn Sofia A warm "Welcome" to Sofia's newest 5 Star hotel.
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
Горанов: Правителството не обмисля оставка Правителството не обмисля оставка, обяви в Пловдив финансовият министър Владислав Горанов. Той обясни, че ГЕРБ няма да подаде оставка, докато не...