Помощта на САЩ за шестнадесет западноевро­пейски страни, предложена от генерал Джордж Маршал, американски държавен секретар, която възлиза на 16,4 млрд. долара под формата на икономическа и военна помощ и на заеми, предос­тавени за периода 1948-52г. Тогава Западна Евро­па сериозно се е нуждаела от външна помощ, след като загубва външните си източници на ин­вестиции, търговските си пазари в страните от Из­точна Европа и след като търговията между сами­те западноевропейски страни силно спада. Огром­ният дефицит в европейските платежни баланси през 1946г. наложи спешна американска помощ, която се изразяваше както в кораби със стоки, така и във финансови средства за преструктуриране. Тази помощ е предоставена на страните — членки на Организацията за икономическо сътрудничест­во и развитие, като част от Програмата за евро­пейско възстановяване и е разпределяна от Евро­пейската администрация за сътрудничество.

От приемащите помощта страни се очакваше да следват твърда икономическа политика на конт­рол върху инфлацията, да подържат курса на ва­лутата си на съответно равнище и да модифици­рат вътрешната си политика по такъв начин, че да постигнат външнотърговски баланс. Смятало се, че помощта по плана Маршал ще доведе до преодоляване на световната депресия след Вто­рата световна война чрез предоставяне на амери­кански долари на Европа за закупуване на амери­кански стоки, но недостигът на долари не е прео­долян и количеството на предоставената по пла­на Маршал помощ съвсем не е достатъчно — много повече средства са предоставени след приключването на плана, отколкото в периода на неговото осъществяване. Чрез плана Маршал се е планирало да се създаде нов международен икономически ред, като се свържат Европа, Се­верна Америка и страните от Третия свят. Съеди­нените щати ще купуват суровини от по-слабо развитите страни, които пък ще са в състояние да внасят стоки от Западна Европа. Икономичес­ката катастрофа в страните от Източна Европа след 1989 г. изисква подобна помощ.

 

Английско-български учебен речник по икономика, Доналд Ръдърфорд, ИК Прозорец, 1997

 ECON.BG

 

Предложи
корпоративна публикация
Валутни курсове
капиталов пазар
Купува Продава БНБ
EUR1.9560 1.9560 1.9558
USD1.5915 1.5924 1.7374
GBP2.4796 2.4887 2.2067
от 15:43 06 Юни 2019 повече »
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
SIXENSE GROUP - СИКСЕНС ГРУП SIXENSE Group е глобална компания, базирана на 5 континента, развиваща...
Резултати | Архив
Ангелкова: Механизмът за насърчаване на организирания туризъм ще направи България по-конкурентна дестинация Днес обявяваме механизма за целенасочени маркетингови кампании и насърчаване на директни продажби на туристически пакети за дестинация България на...