Връзки
Асфалтиране на малки и големи площи. Доставка на асфалт. Полагане на асфалтова настилка. Ремонт на пътища и улици. Паваж. Фугиране на пукнатини. Изкопи. Насипи. Техника под наем - 0877063232 www.stanilov.alle.bg
Фирма за почистване– kalina 2012, предлага професионално почистване с иновативна технология – парна екстракция. Фирмата предлага, еднократни и абонаментни почиствания за всички свой настоящи и бъдещи клиенти. Професионално почистване с пара се о
САТО е фирма за рециклиране на тонер касети, продажба на съвместими такива, сервиз на принтери и МФУ и продажба на офис консумативи
За да получите информация как да привлечете инвестиции за вашите идеи - посетете сайта http://financing.netnotebook.net/ . Там авторите са предоставили за свободно ползване информация, препоръки и съвети от специалисти, както и опит, придобит чрез реални
РАПИВ - Високотехнологичен бизнес инкубатор - Варна.
Консултантски услуги в помощ на управлението, управление на риска, управление на проекти, финансиране по оперативните програми на ЕС и др.
Проект "Заетост чрез подкрепа на бизнеса.
Програми за финансиране, кредит.
Финансиране и развитие на Италиано-Българските делови отношения.
Публикация-инструкция на Европейския инвестиционен фонд.
Алтернативни финансови услуги за стартиране и развиване на малки и средни фирми.
Кредитиране по програма GSM-102 за внос на земеделски стоки от САЩ от Юнионбанк АД.
Програма на Насърчителна банка АД.
Програма на Насърчителна банка АД.
Програма на Насърчителна банка АД.
Модерна банка, която предлага всички възможни форми на разплащане, гъвкава кредитна политика, овърдрафтни улеснения по дебитните карти и отдалечено банкиране.
Програма за финансиране на бизнес консултантски услуги в България.
Чрез подпомагане на малки предприятия се стреми да създава среда за разкриване на работни места.
Кредитиране на малкия бизнес в България.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив