Връзки
Асфалтиране на малки и големи площи. Доставка на асфалт. Полагане на асфалтова настилка. Ремонт на пътища и улици. Паваж. Фугиране на пукнатини. Изкопи. Насипи. Техника под наем - 0877063232 www.stanilov.alle.bg
САТО е фирма за рециклиране на тонер касети, продажба на съвместими такива, сервиз на принтери и МФУ и продажба на офис консумативи
Този речник на пенсионните термини е съставен с цел да даде общо разбиране и лексика и предоставя разширен списък на термини, дефиниции и свързани понятия. Поддържа се от ОИСР.
Изчерпателен списък на термини и дефиниции в областта на преките чужди инвестиции, съставен от ОИСР и МВФ при съвместно изследване на статистиката на преките чужди инвестиции - източници на данни, методи за събиране, разпространение и методологически прак
Понятия и дефиниции в Европейската статистика.
Речник на статистическите термини.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив