СИНХРОН-С ООД

гр. София
Адрес:
София 1504, ул. Кракра 19А
телефон:
+359/ 2/944 14 04
e-mail:
уебсайт:
факс:
+359/ 2/946 12 15
ЕИК:
040579893

СИНХРОН-С ООД

Пълен инженеринг на системи за пожарна безопасност и системи за сигурност

ФИРМЕН ПРОФИЛ:

СИНХРОН-С ООД е специализирана в изграждането на цялостни технически решения в областта на пожарната безопасност и сигурността. Фирмата извършва:

Проектиране, узаконяване, изграждане и техническа поддръжка на системи за пожарна безопасност:

Системи за пожароизвестяване

Спринклерни пожарогасителни инсталации

Системи за пожарогасене с газ - инертни газове Аргон и Азот, синтетични газове HFC-227ea (FM-200, Sinorix 227 и др.), Novec 1230

Системи за пожарогасене с водна мъгла

Системи за пожарогасене с прах и пяна

Системи за превенция на пожара, вкл. термографско обследване на електрически инсталации

Системи за отвеждане на дим и топлина

Системи за анализ и детекция на газ.

Проектиране, изграждане и техническа поддръжка на системи за сигурност:

 Системи за техническа охрана

Системи за видеонаблюдение

Системи за контрол на достъп

Системи за контрол и отчитане на работно време.

Интеграция на системи за пожарна безопасност и сигурност - пожароизвестяване, пожарогасене, охрана, контрол на достъп, видеонаблюдение.

СИНХРОН-С ООД заема водещо място сред доставчиците на инженерни услуги в областта на пожарната безопасност и сигурността. Списъкът с реализирани проекти на фирмата включва множество обекти, сред които търговски и офис сгради, банки, държавни институции, телекомуникационни съоръжения, промишлени предприятия и обекти със специално предназначение. Сред най-големите проекти на фирмата са ТЕЦ Бобов дол, летище София, БТК, Народно събрание, Мегапарк София, Карфур, Асарел Медет, Оргахим и др.

Гаранция за високото качество и ефективността на изградените инсталации е пълният цикъл от дейности, които фирмата извършва в процеса на реализирането им. СИНХРОН-С предлага услуги по оценка на сигурността и пожарния риск, изготвяне и узаконяване на проекти, доставка и монтаж на оборудването, въвеждане в експлоатация, сервиз и профилактика на инсталациите, както и обучение на персонала по безопасността на обекта. Всички проекти отговарят на изискванията на българската нормативна уредба и възприетите европейски и международни стандарти в областта на пожарната безопасност и сигурността.

СИНХРОН-С ООД е сертифицирана по ISO 9001:2008. Притежава сертификати за поддръжка и профилактика на противопожарни системи, издадени от МВР, както и сертификат за функционалност на продукт съгласно БДС EN 50133.

СИНХРОН-С ООД е партньор на водещи производители на оборудване за противопожарни системи и системи за сигурност.

 

РЕШЕНИЯ:

  1. СПРИНКЛЕРНИ ПОЖАРОГАСИТЕЛНИ СИСТЕМИ - ПРОЕКТИРАНЕ, УЗАКОНЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ

160976

Спринклерните инсталации имат широк обхват от приложения. Те са предназначени основно за борба с пожари клас А - складове, офиси, промишлени и търговски обекти, жилищни и обществени сгради, хотели и др. Фирма Синхрон-С извършва услуги по изготвяне и узаконяване на проекти, доставка и монтаж на оборудването, въвеждане в експлоатация, сервизна поддръжка, профилактика на инсталациите и обучение на персонала по безопасността на обекта. Инсталациите отговарят на стандартите БДС EN 12845. Използваното оборудване е сертифицирано от международно признати лаборатории и застрахователни сдружения като VdS, LPCB, CNPP, UL, ULC. 

 

2. СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ С ГАЗ – ПРОЕКТИРАНЕ, УЗАКОНЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ

160980

Фирма Синхрон-С извършва проектиране, узаконяване и изграждане на системи за пожарогасене с инертни газове Аргон и Азот и синтетични газове Novec 1230 и FM-200. Използваните гасителни агенти са чисти и безвредни за околната среда и хората. Те са леки, безцветни, без мирис, електрически непроводими и не взаимодействат с металите, благодарение на което не увреждат имуществото и оборудването и не остават следи и замърсявания след гасенето. Използват се за потушаване на пожар в помещения със сложно активно електронно и електротехническо оборудване, както и в обекти с ценно и уникално имущество - архиви, музеи, библиотеки и др. Системите с флуоровъглеводороди напълно решават проблемите по пожарогасене в промишлени условия. Oтговарят на изискванията на стандарта БДС EN 15004. За всяка изградена инсталация фирмата провежда планови регулярни профилактични прегледи и тестове, както и обучение на персонала, отговарящ за пожарната безопасност на обекта.

 

3. ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИ СИСТЕМИ – ПРОЕКТИРАНЕ, УЗАКОНЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ

160982

Пожароивестяването е основен елемент от превенцията на пожара. Системите реагират при наличие на дим, пламък или топлина като задействат звукови сигнализатори, които известяват присъстващите хора за опасността и осигуряват евакуация от застрашените зони. Системите са подходящи както за малки обекти, така и за големи и сложни комплекси. Оптимизират се в съответствие с големината на обекта, неговото предназначение и архитектурни особености. Използваните детектори за ранно засичане на пожари (димно-оптични, топлинни, термодиференциални и пламъчни) осигуряват бърза и надеждна детекция без риск от грешни алармени сигнали. Детекторите са изключително устойчиви на запрашеност, влажност, електромагнитни излъчвания и други въздействия на околната среда. Богатото портфолио от специални датчици прави инсталациите надеждно решение за индустриални приложения и обекти с висок пожарен риск. Системите отговарят на стандарта СД CEN/TS 54-14. За всяка инсталация фирмата провежда планови регулярни профилактични прегледи и тестове, както и обучение на персонала, отговарящ за пожарната безопасност на обекта.

 

4. СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ С ВОДНА МЪГЛА - ПРОЕКТИРАНЕ, УЗАКОНЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ

160975

Системите са подходящи за защита, както на оборудване, така и на помещения с хора. Ефективно потушават пожари клас А, В и С без риск от повторно запалване. Използването на системите с водна мъгла е особено подходящо в области като компютърни центрове, пожари клас А, архиви, метростанции, обществения и морския транспорт, машинни зали, складове със запалими течности и др. Системите с водна мъгла оптимизират количеството на използваната вода посредством разпространението на капчици с много малък размер. В сравнение с класическите спринклерни инсталации изискват по-малко вода и по-малко инсталационно пространство за тръбната мрежа. Благодарение на намаленото количество на използваната вода щетите след гасенето са минимални.

 

5. СИСТЕМИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ С ПЯНА - ПРОЕКТИРАНЕ, УЗАКОНЯВАНЕ, ИЗГРАЖДАНЕ

160978

Системите с пожарогасителна пяна са предназначени за локално потушаване на пожари върху големи горящи повърхности от запалими течности. Ефективно потушават пожари клас В (запалими течности) в зони с повишена пожароопасност като складове, резервоари, рафинерии, химически предприятия и др. За постигане на максимална надеждност се използват няколко вида пяна в зависимост от конкретното приложение.

 

6. СИСТЕМИ ЗА ОХРАНА - ПРОЕКТИРАНЕ, ИНСТАЛИРАНЕ, СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА

160977

 

В зависимост от нуждите и изискванията на клиентите, типа на обекта и неговото предназначение, фирма Синхрон-С предлага професионални решения за проектиране, монтаж и сервиз на системи за техническа охрана. Системите работят с пълна гама детектори подходящи за външен и вътрешен монтаж - инфрачервени детектори за движение, детектори с огледална оптика и двукратен анализ на сигнала, ултразвукови и сеизмични детектори, детектори за стъклени повърхности, детектори за периметрова охрана и панорамни детектори за монтаж на таван. Охранителните устройства осигуряват надеждно разпознаване на нарушителя без риск от грешни сигнали. Системите отговарят на изискванията на европейския стандарт БДС EN 50131 за приложение в зони с максимален риск. 

7. СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА ДОСТЪП - ПРОЕКТИРАНЕ, ИНСТАЛИРАНЕ, СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА

160984

 

Системите за контрол на достъп са универсални и са подходящи за широк спектър от приложения. Позволяват различни нива на достъп с помощта на четящи устройства поддържащи няколко технологии за идентификация - безконтактна, магнитна лента, баркод и биометрия. Системите са подходящи за приложение както в малки обекти за контрол на достъпа на макс. 500 човека (самостоятелни офиси, търговски или жилищни площи), така и за приложение в много големи обекти за контрол на достъпа на неограничен брой хора (големи административни сгради, държавни и финансови институции, летища, молове, хотелски комплекси и др.). Биометричните системи използват четящи устройства за разпознаване на пръстови отпечатъци и лицева идентификация и са предназначени за обекти с високи изисквания към сигурност.

 

8. СИСТЕМИ ЗА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИНСТАЛИРАНЕ, СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА

160979

PC базирани DVR системи за видеоохрана на обекти с високи изисквания към сигурността - офисни сгради, търговски и индустриални комплекси, банки и обекти със специално предназначение. Системите са надеждно решение за периметрова охрана с възможност за регистриране на движение и проследяване на обекти. Използват пълна гама камери за външен и вътрешен монтаж (цветни, ден/нощ, черно-бели, конвенционални/корпусни, куполни, с IR модул, PTZ), професионални цифрови видеорекордери и видеомултиплексори. Системите поддържат 64 камери (32 аналогови и 32 цифрови); скорост при наблюдение и запис до 200 ips; запис в MPEG4/MJPEG формат; отдалечено администриране и управление през LAN/Intranet/Internet мрежа.

 

9. СИСТЕМИ ЗА КОНТРОЛ НА РАБОТНО ВРЕМЕ - ПРОЕКТИРАНЕ, ИНСТАЛИРАНЕ, СЕРВИЗНА ПОДДРЪЖКА

160974

Системата помага на ръководството да следи за спазването на реда в организацията. Подходяща е както за малки предприятия и фирми, така и за организации с голяма численост на персонала и многообразие на изпълняваните дейности. Системата изработва напълно автоматично обобщена информация, свързана с човешкия ресурс в организацията - планиране, контрол, заплащане, рентабилност и статистически данни. С помощта на системата се упражнява ежедневен контрол върху спазване на графиците работно време и присъствие. Във всеки един момент може да се направи справка по множество показатели за "Движение на служители", "Закъснели служители" и "Отсъстващи служители", като справките могат да бъдат за цялата организация, по отдели или поименно за всеки служител. Работните времена могат да бъдат фиксирани, плаващи, по график, нощен труд, 24-часови смени, почивки и др. Основно предимство на системата е централизацията на информацията - например всички клонове, магазини или офиси на едно предприятие работят с обща база данни, като по този начин се осъществява цялостен и независим контрол на работния процес. Софтуерът поддържа автоматична връзка с други програмни продукти като програми за Труд и работна заплата, Човешки ресурси, Оценка на разходи и рентабилност и др.

 

Съобщи за неточности в данните на фирмата !
Предложи
корпоративна публикация
Holiday Inn Sofia Добре дошли в най-новия 5-звезден хотел в София.
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
ММС Инк. ЕООД Официален дистрибутор на Daikin-Япония. Лидер в производството на климатична техника.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
СИНХРОН-С ООД Пълен инженеринг на системи за пожарна безопасност и системи за сигурност
РАЙС ЕООД Търговия и сервиз на офис техника.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Резултати | Архив
  • Премиерът Бойко Борисов в Туркменистан
  • Зимна приказка
  • Церемония по връчване на годишна международна награда „Карл Велики“
  • Зимна приказка
  • Зимна приказка
Старият вампир извежда малкото вампирче за първото му среднощно пиршество. Набелязват жертва, малкото забива зъби и започва да смуче кръв, по едно време се спира и пита баща си: - Тате, до последна...
На този ден 17.09   1156 г. – Основано е херцогство Австрия. 1176 г. – Византийско-селджукски конфликти: В Битката при Мариокефалон Византия губи надеждите си за отвоюване на Мала...