Връзки
Welcome to my Blog! Here I will share a little bit of my everyday life and other fun and lovin' stuff.
Медицинска практика е информационен сайт за съдебна медицина и медицинска практика.
Надеждност, бързина и възможност за промени и напасване към конкретните задачи. Това са три от най-важните изисквания, на които трябва да отговаря една складова програма. Заповядайте на нашия сайт и разгледайте внимателно това, което сме ви приготвили за
Бизнес каталог на фирмите от Видин и региона, бизнес новини и обяви. Фирмен каталог Видин. Фирми, Сдружения, Фондации
Сайт за живота и бизнеса на най-богатите хора по света.
Информация на Националния статистически институт
Национална страница с обобщени данни в съответствие със Специалния стандарт на МВФ за разпространение на данни. Информацията се поддържа актуална от трите институции -НСИ, БНБ и МФ.
Davidson Data Center and Network е централизирана клирингова къща и архив на данни за възникващи пазари и пазари в преход. DDCN съхранява и предоставя достъп до социално-икономическа микро и макро информация за тези икономики.
Преглед и извличане на данни и метаданни от LABORSTA, база данни по статистика на труда поддържана от Международната организация по труда (ILO). Он-лайн данни за повече от 200 страни и територии.
База данни за повече от 200 страни и територии, от 1985 г. насам. Поддържа се от Световната организация по туризма.
Този речник на пенсионните термини е съставен с цел да даде общо разбиране и лексика и предоставя разширен списък на термини, дефиниции и свързани понятия. Поддържа се от ОИСР.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив