Връзки
Този речник на пенсионните термини е съставен с цел да даде общо разбиране и лексика и предоставя разширен списък на термини, дефиниции и свързани понятия. Поддържа се от ОИСР.
Изчерпателен списък на термини и дефиниции в областта на преките чужди инвестиции, съставен от ОИСР и МВФ при съвместно изследване на статистиката на преките чужди инвестиции - източници на данни, методи за събиране, разпространение и методологически прак
Оповестени данни за пазара на труда. Търсене в архив.
Портален сайт за статистика, изследвания и комуникации във връзка с икономическото развитие на Югоизточна Европа. Продукт на сътрудничество между Vienna Institute for International Economic Studies (WIIW) и два института към London School of Economics (He
Годишен доклад "Международна статистика на търговията" с таблици и графики в MS Excel формат; исторически редове по страни, региони и икономически групи от 1980 насам; технически бележки по прилаганите методи; връзки.
Безплатен достъп до данни от 207 страни.Поддържа се от Световната банка.
Многоезични бази данни с международна статистика на селското стопанство в следните области: производство, търговия, продуктови баланси, торове и пестициди, използване на земята и напояване, горски продукти, рибни продукти, селскостопански машини и др. Под
Търсене по азбучен ред на страни; азбучен списък по страни, международни организации; други източници на данни.
МАЕ е авторитетен международен източник за енергийна статистика.
Връзки към официална статистика в Интернет по страни, региони и предмет, поддържани от The University of Auckland Library.
Справочна информация по страни, поддържана от UNIDO (Организация за индустриално развитие към ООН).
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив