Връзки
Производител на чугунена промишлена арматура.
Mеталургично предприятие. Висококачествени отливки от стомана и чугун.
Отливки от черни и цветни метали; алуминиеви сплави; метални изделия.
Производител на цимент.
Производство на алуминиеви сплави. Търговия с изделия от черни и цветни метали.
Производство на термосвиваемо фолио и полиетиленови чували.
Комплексно инвестиционно проектиране в областта на енергетиката и въгледобива.
Производител на боя.
Производство на цинков сулфат, бисмут, кадмий и др.
Добив, преработка и търговия на дървен материал.
Производство на електрическа енергия чрез вятърни турбини.
Търговия с петролни продукти.
Енергийна Компания.
Производство на брикети.
Производство и продажби на смазочни продукти.
Производството на бетон и бетонни изделия.
Държавната газова компания.
Производството на пенополиуретан, ковафоум.
Производство на машинно масло.
Производител на екологично гориво биодизел.
Предложи
корпоративна публикация
Категории
Резултати | Архив