Връзки
Производство на пясък и балстра.
Страница на Топлофикация Русе ЕАД.
Производство и търговия на инертни материали и пробивно-взривна дейност
Добив и търговия с врачански варовик /Дунавски камък/ и скалооблицовъчни материали.
Специализирана в производството на добавки за течни горива.
Електроснабдяване на територията на Пазарджишки регион.
Изключителен вносител на Carboline-антикорозионни, химически устойчиви покрития и противопожарни материали.
Разпределение и пласмент на електроенергия.
Производството на екологично чисти дървесни брикети.
Производство на керамични материали.
Производство на огнеоупорни материали.
Производство на варови и бетонови разтвори.
Изделия от стиропор; пластмасови бутилки, кофи, каси; сглобяеми къщи и др.
Дружеството проектира и строи трафопостове на жилищни, производствени и административни сгради.
Високотемпературни термоизолации за парни котли.
Осигурява снабдяване с електроенергия на територията, обслужвана от дружеството.
Производство на бетон, бетонови изделия и асфалтови смеси.
Смазочни масла, горива и разтворители.
Производител на моторни масла.
Добив и преработка на нерудни минерални суровини, строителство на минни обекти, инженеринг и търговия.
Предложи
корпоративна публикация
Категории
Резултати | Архив