Връзки
Електроразпределително дружество.
Доставка и продажба на електроенегия енергия.
Производство на електрическа и топлинна енергия.
Най-голямата българска частна компания в областта на природния газ.
Производство на стоманени, чугунени, месингови и алуминиеви изделия.
Дърводобив, дървопреработка, залесяване, организиране на ловен туризъм
Европейски производител на стомана.
Фирма, добиваща благородни метали от технологични отпадъци.
Производител на калциев карбонат
Производството на изделия от алуминий и алуминиеви деформируеми сплави.
Предприятие - доставчик на електроенергия в региона на Горна Оряховица.
Информация за развитието на единствената българска атомна електроцентрала
Добив и обогатяване на медно и медно-пиритни руди,биохимично излужване на мед.
Електрозахранване на стопански предприятия, жилищни сгради и др. обекти.
Държавна енергийна компания, занимаваща се с производство и пренос на електроенергия.
Комбинат за цветни метали.
Производство на оригинални неформувани огнеупорни материали.
Металургично предприятие. Предлага горещо и студено валцувани метали, листова стомана с различни покрития (поцинкована, покалаена и с органични покрития), феросплави, химически и други продукти.
Стоманодобив, стоманолеене, коване и термообработка, механообработка.
Първото въгледобивно предприятие в България.
Предложи
корпоративна публикация
Категории
Резултати | Архив