Спедиция и товарни превози, групажни превози, автомобилен транспорт, морски транспорт, контейнери, превоз на лесноразваляеми товари, опасни товари (ADR).
Земекопна дейност, вертикална планировка, транспорт.
Строителство, довършителни работи, транспорт на товари.
Строителство, изграждане и транспорт.
Строителство, търговия с В и К части, електро- и строителни материали, международен и вътрешен товарен и пътнически транспорт.
Производство на пясък, чакъл, филц, варов разтвор, транспортни услуги.
Производство на бетонови и варови разтвори.
Сметопочистване и сметоизвозване, транспортни услуги, селско стопанство, търговия, строително-монтажни работи и др.
Ресторант-градина Старата къща.
Снек-бар.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив