Служба по трудова медицина.
Представителство и сервиз на Sarsmed, Sysmex, Bio-rad. Медицинска техника и консумативи.
Внос и износ на медицинска техника и апаратура, фармацевтични продукти, био-продукти, медицински консумативи, средства за фитотерапия, оптика, санитарно-хигиенни стоки и др.
Сервиз, медицинска апаратура.
Сервиз, ремонт, монтаж и доставка на машини, съоръжения, резервни части и оборудване за животовъзстановяването.
Научна, производствена, инженерингова и търговска дейност по: медицински полимерни изделия за еднократна употреба; медицински текстилни изделия; филтри и филтруващи материали за...
Научна, производствена, инженерингова и търговска дейност по медицински полимерни, латексови изделия за еднократна употреба.
Предприемаческа и посредническа дейност (вкл. недвижими и движими имоти). Стоматологичен кабинет.
Производство на песькоустройни апарати, полимеризатори, гел-апарати, щифторезачки, автоклави. Обзавеждане на зъботехнически лаборатории, поддръжка и сервиз.
Център по естетична медицина.
Гинекологичен кабинет.
Дермо-козметична клиника.
Фирмата извършва корабостроене и кораборемонт, предлага корабно обзавеждане.
Подръжака, ремонт и монтаж на асансьорни уредби.
Производство на шлифовьчни и дървообработващи машини. Ремонт на металорежещи машини.
Производство и сервиз на лабораторна техника.
Продажба и ремонт на хладилна техника.
Производство на автоматизирани електрически отоплителни котли, сервиз и извънгаранционна поддръжка.
Инженерингова дейност - електропроектиране.
Електро ремонти и търговия с електроматериали.
Инженерингова организация.
Проектиране, изграждане, сервиз на съобщителни обекти и системи. Производство на трансформатори и адаптори. Инсталационни материали електро, В и К, ОВ.
Производство и търговия със спомагателни леярски материали, керамика, свързочни материали, стоки и услуги за населението, научнопроизводствена, проектантска и инженерингова...
Предложи
корпоративна публикация
Категории
Резултати | Архив