Връзки
Пълен инструментариум за достъп до най-новата и най-богатата статистическа информация за ЕС и евро-зоната, както и за страните кандидатки, потребителски удобна и ефикасна навигация, он-лайн услуги.
- Одит и вътрешен одит - Консултиране и Европроекти
Кредитна линия на ЕС/ЕБВР за финансиране на проекти за енергийна ефективност в индустрията
Консултантска компания, предлагаща разработване на проекти по ФАР и САПАРД.
Информация за евро банкнотите и монетите.
Информационен сайт за единната европейска валута, поддържан от Financial Times.
Официален сайт на единната европейска валута, поддържан от Централната европейска банка.
Данъчно облагане и митнически режим. Публикации и предложения.
Европейска институция, подкрепяща създаването, ръста и развитието на малки и средни предприятия в ЕС.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив