Връзки
Лицензиран инвестиционен посредник, който извършва търговия с финансови инструменти - акции, облигации и ДЦК. Предлага платформите за търговия на: международните финансови пазари - BenchMark Trader 2; на БФБ-София – COBOS; руските капиталови пазари - QUIK
Обучение за работа на Forex с Meta Trader 4, CFD, технически анализи.
Посредническа дейност при покупко-продажбата на стоки, търгувани на стоковите борси.
Лицензиран инвестиционен посредник. Брокерси услуги и on-line търговия чрез COBOS.
Лицензиран инвестиционен посредник.
Инвестиционен посредник.
Привличане, разпределяне и управление на инвестиционни проекти.
Влогово-кредитна дейност. Инвестиционен посредник.
Публичното предлагане на ценни книжа.
Инвестиционен посредник.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив