Застрахователен брокер и член на Асоциацията на застрахователните брокери в България.
Асоциация защитава правата на застрахованите и пострадалите при катастрофи.
Застрахователен брокер.
Юридически консултации и услуги, консултации при покупко-продажби на недвижими имоти, застраховки.
Застрахователен брокер.
Изготвяне на актюерски оценки по МСС 19. Консултантски услуги на пенсионни дружества и здравни компании. Актюерски анализи.
Застрахователен брокер.
Лизинговата компания Униконсултинг-факторинг, лизинг, застрахователно посредничество, консултантски услуги.
Международен транспорт и спедиция. Бордови и хладилни товари. Групажни превози, застраховки, митническа агенция.
Работи в областта на общото застраховане, като предлага различни видове застраховки.
Повече от застрахователен брокер, ние надхвърляме традиционната роля на обикновен посредник, за да се превърнем във Ваш съветник и адвокат.
Национален регистър за публикуване на годишни счетоводни финансови отчети в Интернет.
Застрахователен брокер.
Предлага застраховки гражданска отговорност.
Консултинг по всички видове застрахователно продукти. Анализ на риска и застрахователния интерес.
Експертни оценки на машини и съоръжения, съдебни експертизи, застраховки.
Услуги в сферата на застраховането. Застрахователен брокер.
Компания занимаваща се с финансови и застрахователни услуги.
Услуги в сферата на застраховането. Застрахователен брокер.
Застрахователна компания.
Услуги в областта на застраховането.
Лизинг на леки и търговски автомобили, оборудване, недвижими имоти, самолети и яхти. Застраховане и финансови консултации.
Застрахователен и презастрахователен брокер.
Предложи
корпоративна публикация
Категории
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net