Проучване, проектиране, изграждане, доставка, монтаж
Асфалтиране, Покриви, Навеси, Хидроизолация, Алпинисти
СЛЪНЧЕВИ СИСТЕМИ И ОТОПЛЕНИЕ
Внос и дистрибуция на газова арматура
Отоплителна, Вентилационна, Климатична и Соларна техника
Котли на пелети пелетни котли и на биомаса SOWILO с мощности от 35 kW до 1188 kW
строителна бригада бургас
Вентилация, климатизация, отопление, фотосоларни системи.
Сондажи за вода на труднодостъпни терени, безизкопни технологии (къртица), укрепване на терени с анкери, микропилоти и инжектиране.
Изграждане на В и К мрежи и съоръжения, поливни системи. Доставка на машини за заваряване на пластмасови тръби WIDOS.
IMI International предлага медни тръби за водни, отоплителни, климатични и газови инсталации.
Проектиране и изграждане на газови, отоплителни, слънчеви и климатични инсталации.
Проектиране, доставка и монтаж на всички видове инсталации - отоплителни, вентилационни, ел. инсталации, газови инсталации от битов и промишлен характер.
Търговия и монтаж на газови котли Herman, Motan, Termomax. Проектиране и изграждане на газови и отоплителни инсталации.
Проектиране изработка и монтаж на парни, топлинни, газови и ВиК инсталации за промишлени, битови и жилищни сгради; изработки на метални изделия, конструкции, тръбопроводи и съдове...
Управление на проекти, консултиране, доставка, строителство, инсталиране и въвеждане в експлоатация на тръбопроводи.
Услуги в сферата на проектирането, доставката, монтажа и сервиза на отоплителни и газови съоръжения и инсталации.
Изграждане на битови газови инсталации за природен газ в сгради.
Проектиране, доставка, изграждане и сервизно поддържане (в т.ч. обекти на ключ) на обекти в областта на газоснабдяването.
Отоплителни и газови инсталации, съоръжения с повишена опасност.
Внос на апаратури и оборудване, необходими във водоснабдяването и газифицирането.
Всякакъв вид минно, гражданско и инженерно и специализирано (газопроводи, ж.п. линии, пътища) строителство.
Проектиране, доставка, монтаж на газопроводи.
Предложи
корпоративна публикация
Категории
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net