Връзки
Изучаване на английски език в приятна и уютна атмосфера. Специализирани курсове по бизнес английски, възможност за индивидуално езиково обучение и подготовка за получаване на сертифицикат. Български език за англоговорящи чужденци.
Основна дейност – обучение, диагностика и консултации по мениджмънт, маркетинг и Системи за управление.
ISO 9001, ISO 14001, HACCP, OHSAS, AQAP. Специализирани фирмени обучения според европейското техническо законодателство и изискванията му към българското такова.
Асфалтиране на малки и големи площи. Доставка на асфалт. Полагане на асфалтова настилка. Ремонт на пътища и улици. Паваж. Фугиране на пукнатини. Изкопи. Насипи. Техника под наем - 0877063232 www.stanilov.alle.bg
САТО е фирма за рециклиране на тонер касети, продажба на съвместими такива, сервиз на принтери и МФУ и продажба на офис консумативи
Техноексперт ООД – гр. Пловдив осъществява технически надзор на стационарни (парни и водогрейни) котли, съдове и съоръжения под налягане, тръбопроводи за пара и гореща вода, газови съоръжения и инсталации и др.
Isacert Bulgaria е одитираща и сертифицираща организация в Източна Европа, специализирана в оценка на системи за качество и безопасност в хранителната промишленост.
Специализирано дружество с дейност: консултации, служба по трудова медицина, орган за контрол от вида .С.
Фирма за контрол на eлектро-физични, физични и химични фактори в Благоевград.
Измерване факторите на работната среда. Електрични измирвания.
Консултации по изграждане, внедряване, поддържане на Системи за управление.
Контрол на заварени съединения, метални изделия и съоръжения, съдове подналягане и др.
Системи за автоматизация контрол и управление.
Консултантска фирма, специализирана в системите за управление и технологиите.
Комплексна консултантска услуга за тайно инспектиране на качеството на обслужване.
Лаборатория, орган за контрол.
Консултации, обучение на кадри по внедряване на системи за управление.
Българският сертификационен портал.
Изграждане, внедряване, поддържане и одитиране на системи за управление ISO, HACCP, OHSAS.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив