Представителство на EUROTAX за България - информационно обслужване в автомобилния бранш.
Консултантски услуги-правни, финансови, екологически.
Информира за правните аспекти при търговия с ЕС, за възможностите за бизнескоопериране, за пазарите в ЕС и за европейските стандарти. Подпомага разработването на проекти и...
A.G.A. Licensed Customs Agency. Митническа агенция
Оценка и управление на риска, информационни услуги, корпоративна и фирмена сигурност.
Морски информационен център. Консултации.
Разработване и регистриране на иновационни идеи.
Информационни услуги, консултантска дейност в областта на енергетиката, екологията и техническото законодателство на ЕС.
Информация и консултации за кандидатстуденти.
Търговско посредничество с Китайската Народна Република, Руската Федерация и други страни от ОНД.
Магазин за офис, канцеларска техника и стоки. Информационни услуги.
Търговия; туризъм; административно-правни услуги.
Проектиране и инженеринг.
Информационна агенция. Поддържа професионални бази данни - реклама, маркетинг.
Регистрация на фирми. Консултантски услуги. Маркетингови проучвания на вътрешния и международен пазар. Презентации на фирми. Съдействие или делови контакти между български и...
Регистрация - търговски регистър на БТПП; бизнес-контакти, консултации, заверка на документи, информационни услуги, организиране на участие на фирми на панаири, изложби, семинари.
Информационно обслужване и маркетингови проучвания за корпоративни клиенти.
Културно-информационен център.
Културно-информационен център.
Културно-информационен център.
Културно-информационен център.
Културно-информационен център.
Научно-информационна дейност, патентно-правни консултации и проучвания, оформяне заявки за изобретение и търговски марки, преводи и езикови курсове.
Предложи
корпоративна публикация
Категории
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net