Изготвяне на архитектурни проекти. Комплексно проектиране.
Архитектурно бюро.
Архитектурно ателие ОЛВИ Олеков, Вичев.
Архитектурна и проектантска дейност.
Проектиране и строителство на жилищни, обществени и промишлени сгради; разполага със собствена строителна техника, механизаций, офиси и магазини.
Проектиране на сгради и съоръжения, производство на уникални метални изделия и конструкции, довършителни строителни работи.
Предоставя проектен мениджмънт и бизнес консултации.
Жилищно и промишлено проектиране.
Проектиране и производство на шприц-форми и щанци.
Покриви от естествен камък, чист цинк и мед, проектиране.
Директен вносител на котли, тръби и арматура от водещи фирми в Германия Испания и Италия.
Комплексни решения в областта на изграждане на вътрешното пространство.
Строителна фирма.
Архитектурна и проектантска дейност.
Геодезически измервания, кадастър, проектиране. GPS измервания.
Проучване, инвестиционните идеи, ландшафтно комплексно проектиране, реализиране, поддръжка.
Геодезически, проектантски и консултантски дейности.
Alfa-R Invest Ltd. - проектиране и изграждане на жилищни промишлени и селскостопански обекти.
Проектиране, доставка, монтаж и пусково - настроечни работи на техниката за исвестяване, извън гаранционен сервиз и подръжка.
Проучване, проектиране, строителство, експлоатация на хидромелиоративния фонд.
Архитектурна и проектантска дейност. Тунелно строителство, шприц бетон, анкери и укрепване, инжектиране, конструктивен бетон.
Проучване, проектиране, изграждане на обекти в областта на хидромелиоративното и хидротехническото строителство, селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост.
Проектиране на селскостопански обект-животновъдни ферми, складове и силозини стопанства за зърносъхранение.
Предложи
корпоративна публикация
Категории
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net