Консултантска компания в сферата на бизнес-управлението, обхваща цялата област на бизнес консултански услуги.
Управление на проекти по финансиране, реструктуриране и бизнес развитие на компании. Бизнес и управленско консултиране. Стратегически бизнес и маркетингови планове.
Управленски и консултантски услуги.
Консултантски и патентни услуги: семинари, браншова документация; издателска дейност и реклама; бизнес-пътувания.
Консултации по фирмен мениджмънт и финансиране, бизнес оценки, информационно обслужване.
Дипломни и курсови работи, реферати,казуси, есета, езикови курсове, счетоводни услуги.
Консултантски услуги в областта на фирменото управление.
Консултантска фирма.
Експертска, проучвателна, консултантска и проектна дейност по лесоустройство, ловоустройство, фондоразделяне, земеразделяне и гороразделяне.
Информационно консултантски услуги в областта на земеделието.
Операции с недвижими имоти.
Предлага инженерингови и консултантски услуги.
Производство и търговия с рози - корени.
Производство и търговия с опаковки, хартии; картони и изделия на целулозно-хартиената промишленост.
Монтаж, поддръжка и ремонт на климатици, хладилници, фризери, ледогенератори, електродомакински уреди.
Застрахователен брокер.
Застрахователен брокер.
Лизинговата компания Униконсултинг-факторинг, лизинг, застрахователно посредничество, консултантски услуги.
Производство и търговия на помощни материали, и гладачна техника за шевната промишленост.
Производство на текстилни изделия.
Подова и стенна керамика, гранитогрес, плочки.
Медико-диагностична лаборатория.
Проектиране, доставка и монтаж на всички видове инсталации - отоплителни, вентилационни, ел. инсталации, газови инсталации от битов и промишлен характер.
Предложи
корпоративна публикация
Категории
Резултати | Архив