Връзки
Асфалтиране на малки и големи площи. Доставка на асфалт. Полагане на асфалтова настилка. Ремонт на пътища и улици. Паваж. Фугиране на пукнатини. Изкопи. Насипи. Техника под наем - 0877063232 www.stanilov.alle.bg
Анализиране, изготвяне, популяризиране и формиране на политики за развитие на транспорта и инфраструктурата в България и съпътстващите ги дейности, чрез обединяване усилията и капацитета на физически и юридически лица.
Превози на извънгабаритни и тежки товари. Автомобилен и речен транспорт. Вътрешен и международен железопътен транспорт.
Осигурява безпрепятственото използване на железопътната инфраструктура на страната.
Авто, жп, речни и комбинирани транспорти по направлението Балкански страни – ОНД!
Система за административно търсене и предлагане на товари и товарни превозни средства в страната и чужбина.
Международен и вътрешен транспорт; спедиция. Дистрибутиране на стоки.
Спедиция и всички видове транспорт.
Предлага широк набор от услуги свързани с транспорта и съхранението на товари. Свободна Зона Свиленград
Всички видоде распорт и спедиция
Всички видове транспорт и логистични мрежи.
Всички възможни транспортни решения. Комплексни транспортни задачи на големи и малки пратки.
Транспорт и ж.п. спедиция, чартиране брокераж контейнерни превози "врата-врата", спедиция на транзитни товари, пристанищна спедиция, складиране, митнически услуги. Туризъм и почивно дело. Дървообработване и производство на мебели. Строителство.
Международен въздушен, морски и сухопътен транспорт.
Български Държавни Железници е държавна фирма за железопътни превози в страната и чужбина.
Корабен транспорт и услуги.
Международен транспорт и спедиция.
Официална страница на софийското метро.
Локомотивно депо Горна Оряховица.
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив