Връзки
Асфалтиране на малки и големи площи. Доставка на асфалт. Полагане на асфалтова настилка. Ремонт на пътища и улици. Паваж. Фугиране на пукнатини. Изкопи. Насипи. Техника под наем - 0877063232 www.stanilov.alle.bg
САТО е фирма за рециклиране на тонер касети, продажба на съвместими такива, сервиз на принтери и МФУ и продажба на офис консумативи
Обзор на Европейската агенция за околна среда, Копенхаген, 2003 година
Аналитичен преглед на ОИСР за страните от ЦИЕ и ОНД.
Инициатива за обмяна на екологична информация.
Анализи и мнения по проблемите на ГМО и ГИ
Изследване на процесите в 15-те страни-членки до октомври 2002 годинал
Доклад, подготвен за Европейския парламент, анализиращ интегрирането на екологичните дейности в бизнеса и финансовия сектор.
Регионалния информационен център е неправителствена организация, чиято цел е да подпомага разрешаването на екологичните проблеми в страните от Централна и Източна Европа чрез стимулиране на сътрудничеството и свободната обмяна на информация межде тях.
Интернет базирана информационна система за екологична информация (2000-2002г.)
Предложи
корпоративна публикация
Категории
Резултати | Архив