Начало › За бизнеса › Обществени поръчки
Обществени поръчки
от 26.09.2012 до 12.10.2012 | Булгартрансгаз ЕАД
Предмет на поръчката е строителство, изпълнявано на базата на предоставен от Възложителя одобрен работен проект и включващо: - временно строителство (по преценка на Изпълнителя);...
от 27.09.2012 до 08.10.2012
Публична поръчка за доставка на минерална вода за нуждите на Министерството на труда и социалната политика. Прогнозна стойност на поръчката: 20'000 лв. Критерий за възлагане:...
от 23.08.2012 до 11.09.2012 | Българска народна банка
Публична поръчка за обучение по чужди езици на служителите на БНБ за периода от м. октомври 2012 г. до м. август 2013 г. вкл. В поръчката има обособени позиции, както следва:...
от 22.08.2012 до 30.08.2012
Община Хасково публика поръчка за доставка, монтаж и гаранционна поддръжка на офис техника (Тouch sensing surface) за оборудване на офиса на областен информационен център в...
от 21.08.2012 до 30.08.2012 | Агенция по вписванията
Агенция по вписванията публикува поръчка за изработка и доставка на 45 000 карти за идентификация съобразно техническото задание. Прогнозна стойност: 18 000 лв. без...
от 20.08.2012 до 03.09.2012
Община Марица, област Пловдив обявява поръчка за симултанен превод на следните мероприятия: партньорска среща в РБългария, град Пловдив; работна среща община Вобарно, Република...
МБАЛ – Шумен АД обявява поръчка за доставка на медицински изделия необходими за лечение на пациентите на болницата. Повече информация може да намерите тук и тук.
от 16.08.2012 до 27.08.2012 | Топлофикация - Русе ЕАД
Топлофикация - Русе ЕАД обявява поръчка за извършване на услуги по създаване и поддържане на зелени площи. Поръчката ще включва двадесет вида дейности. Прогнозна стойност: 28 000...
от 16.08.2012 до 23.08.2012
Община Севлиево обявява обществена поръчка за извършване на независими одити на проекти в три обособени позиции: Обособена позиция 1. № BG161РО001/3.1-03/2010/0041...
от 16.08.2012 до 22.08.2012
Извършване на специализиран превоз на ученици до 16-годишна възраст и на деца подлежащи на задължително обучение през учебната 2012/2013 година по утвърдени маршрути от комисия...
Предложи
корпоративна публикация
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Резултати | Архив