Начало › За бизнеса › Обществени поръчки
Обществени поръчки
от 16.12.2013 до 02.01.2014
Избор на оператор за осигуряване на комуникационна свързаност и достъп до Интернет за нуждите на Държавно ловно стопанство "Женда" - гр. Кърджали. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ: 960 лв....
от 16.12.2013 до 07.01.2014
Извършване на конструктивно и енергийно обследване и съставяне на технически паспорти и сертификати за енергийна ефективност в съответствие с Наредба № 5 за технически паспорти...
от 16.12.2013 до 03.01.2014
Въвеждане на механизъм за мониторинг, контрол и оценка на прилагането на публичните политики на местно ниво и прилагане на високоефективен процес на стратегическо планиране на ...
Доставка на хигиенни материали и почистващи средства за нуждите на на СБАЛК Кардио Център по следните обособени позиции: 1. Ароматизатор за въздух, спрей; 2. Гелобразен ...
Предмет на поръчката е: Доставка на аварийни скоби за нуждите на "В и К – Свищов" ЕАД. ПРОГНОЗНА СТОЙНОСТ:    45 000 лв. КРИТЕРИЙ ЗА ВЪЗЛАГАНЕ: ...
от 26.11.2013 до 11.12.2013
Предмет на обществената поръчка - "Доставка на хранителни продукти по обособени позиции" Кратко описание- Обществената поръчка обхваща дейности по доставка на хранителни...
Абонаментно обслужване на системи за сигнално – охранителна техника /СОТ/; системи за контрол на достъпа; извършване на охрани с технически средства /СОТ/ - Обособена...
от 12.11.2013 до 22.11.2013
Доставка на консумативи за принтери, многофункционални устройства, копирни машини и осигуряване на извънгаранционна поддръжка, профилактика и ремонт на компютърна и друга офис...
от 21.10.2013 до 05.11.2013
Доставка на компютърна техника за Общностен център включваща: Мултимедиен проектор - 2 бр.; Лаптоп - 2 бр.; Компютърни конфигурации - 5 бр.; Мултифункционално...
от 21.10.2013 до 29.10.2013
Поръчката е с предмет: "Закупуване на настолни компютърни конфигурации, преносими компютърни конфигурации, работни станции и многофункционален принтер" по две обособени...
Предложи
корпоративна публикация
Венто - К ООД Проектиране, изграждане, монтаж и продажба на вентилационни и климатични системи.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив