Заповед № РД-314 от 30.05.2006 г. за обявяване природна забележителност "Скока"

МОСВ

Държавен вестник брой: 55

Година: 2006

Орган на издаване: МОСВ

Дата на обнародване: 08.07.2006

На основание чл.39 във връзка с чл.23 от Закона за защитените територии с цел опазване на характерен ландшафт, включващ: скални венци, водопад, забележителни карстови и скални образувания, включително скално образувание "Софрата":
1. Обявявам природна забележителност "Скока" в землището на с. Веселиново, община Смядово, област Шумен.
2. Природната забележителност включва имот № 000061 съгласно картата на възстановената собственост за землището на с. Веселиново, ЕКАТТЕ 10762, община Смядово, област Шумен, с обща площ 1110,350 дка.
3. В границите на природната забележителност забранявам:
3.1. строителство, както и монтиране на съоръжения, с изключение на преместваеми обекти, които не са трайно свързани с терена, като: беседки, пейки, указателни и информационни табели, съдове за събиране на отпадъци и други за нуждите на екотуризма, обслужването на посетители и управлението на защитената територия;
3.2. ловуване;
3.3. проучване и добив на полезни изкопаеми, както и добив на инертни материали;
3.4. палене на огън извън определените за целта места;
3.5. бивакуване;
3.6. паша на домашни животни.
4. След влизане в сила на заповедта РИОСВ - Шумен:
4.1. да предприеме необходимите действия по отразяване на природна забележителност в картата на възстановената собственост за землището на с. Веселиново, община Смядово, област Шумен;
4.2. в срок до една година да предприеме необходимите действия съгласно нормативно установената процедура за означаване границите на природната забележителност с трайни и ясно видими знаци на терен.
5. Природна забележителност "Скока" да се впише в Държавния регистър на защитените територии.
6. Нарушителите на тази заповед носят административнонаказателна отговорност съгласно действащото законодателство на Република България.

Предложи
корпоративна публикация
Свободна Безмитна Зона – Бургас АД Първокласни мултифункционални складове, митническо агентиране.
Интерлийз ЕАД Лизинг на оборудване, транспорни средства, леки автомобили и др.
Кооперативна охранителна фирма ООД КОФ ООД е специализирано дружество за комплексна охрана.
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net
Betindex.net