Вносител на USA отоплителните системи CLEAN BURN.
Строителство на отоплителни и ел. инсталации.
Извършва разработки за използване на алтернативни енергийни източници.
Компания, която извършва комплексни дейности в областта на електроенергетиката, възобновяемите енергийни източници.
Доставчик на цялостни инженерингови решения за създаване и поддръжка на фотоволтаични електроцентрали.
Изпълнение на хидро и соларни проекти "до ключ".
Търговия с електрическа енергия и консултантски услуги в сферата на енергетиката.
Международно активен доставчик на фотоволтаични модули.
Дизайн, разработване и производство на фотоволтаични модули.
Вятъроенергетика алтернативни источници.
Проектиране и инженеринг в редица области на енергетиката, АЕЦ, ТЕЦ, ВЕЦ и др.
Системи за производство на енергия от слънцето.
Услуги в сферата на консултациите. Консултации и проекти.
Електроразпределително дружество.
Електроразпределително дружество.
Услуги в сферата на електрозахранването.
Производител на ел. енергия, ремонтна дейност.
Производител на ел. енергия, топлинна енергия и брикети, пренос на топлинна енергия.
Вносител на соларни енергийни системи. Строителство.
Услуги в сферата на електропроектантсвото и инженеринга.
Услуги в сферата на строителството. Строителство на преносни и разпределни електрически и далекосъобщителни мрежи.
IVATERM извършва проектиране, доставка и монтаж на отоплителни, климатични и фотоволтаични инсталации.
“Невен-ЗИГ Солар” ООД е съвместно предприятие между партньори от България и Германия, с предмет на дейност изграждане на фотоволтаични съоръжения за производство на екологично...
Предложи
корпоративна публикация
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net