Инженерингова дейност - електропроектиране.
Проектиране, изграждане, сервиз на съобщителни обекти и системи. Производство на трансформатори и адаптори. Инсталационни материали електро, В и К, ОВ.
Производство и търговия със спомагателни леярски материали, керамика, свързочни материали, стоки и услуги за населението, научнопроизводствена, проектантска и инженерингова...
Предложи
корпоративна публикация
Категории
Резултати | Архив
Полезно от Мрежата
7sport.net